RVM – Reverse Vending Machines

Våra lösningar för återvinning gör det möjligt att sortera och återvinna använda dryckesbehållare av plast, aluminium och glas, vilket hjälper till att begränsa avfallet och skydda miljön för framtida generationer.

Vi är RVM Systems

Vi uppmuntrar konsumenter att panta flaskor och burkar. På så vis minskar vi avfall och skyddar miljön för kommande generationer och bidrar till en cirkulär ekonomi.

RVM Systems är ledande inom design och tillverkning av pantmaskiner i Sverige.

Huvudkontoret är baserat strax utanför Stockholm i Sverige. Vi har över 20 års erfarenhet av industrin.

Vi utvecklar, producerar, tillverkar och underhåller pantmaskiner och pantsystem globalt.

Pantmaskiner

Pantsystem

Service & Support

Kontakt

Nyheter

Hur pantmaskiner fungerar

6 enkla steg

1. Konsumenten köper en dryckesflaska och betalar en kostnad

2. Den tomma behållaren lämnas till en pantmaskin

3. Konsumenten får en direkt återbetalning genom papperskvitto eller elektronisk lösning.

4. Pantmaskinen känner igen de godkända behållarna

5. Pantade flaskor och burkar är sedan färdiga att användas för att tillverka nya dryckesbehållare

6. Med pantmaskiner minskas risken att flaskor och burkar hamnar i naturen, vilket hjälper till att upprätthålla miljön

RVMX2

RVMX3

RVMX10

RVMX20

RVMX30

RVMX200

RVM X with Proline

RVM X Proline Duo

RVM X Proline Slim

Våra Pantmaskiner

Pantmaskiner automatiserar processen av att samla in, känna igen, sorter och lagra använda dryckesbehållare

En mer hållbar värld för framtida generationer

Genom att uppmuntra konsumenter att återvinna engångsbehållare hjälper vi till att begränsa avfallet, skydda miljön och bidra till en cirkulär ekonomi.

TOP