Miljöpolicy

RVM Systems är en huvudleverantör av lösningar för retur- och pantsystem med höghastighetsräkneverk till marknader inom området Deposit Return Scheme (DRS) samt andra marknader över hela världen.

RVM Systems har ett omfattande utbud av pantmaskiner såväl fristående modeller som modulanpassade system. RVM Systems siktar på att ta en ledande roll inom vår bransch när det gäller att minimera miljöpåverkan från vår affärsverksamhet.

Denna miljöpolicy har strukturerats i enlighet med kraven för BS 8555:2003 för miljöledningssystem. Den beskriver våra intentioner och vårt engagemang kring förbättrad miljöprestanda.

RVM Systems strävar efter att:

 • Kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda och integrera miljöledningsprocedurer samt bästa praxis i alla delar av vår affärsverksamhet.
 • Övervaka och kontinuerligt minska vår miljöpåverkan från företagets affärsverksamhet.
 • Använda resurser mer effektivt, framför allt genom att minimera avfallsproduktionen och öka utvecklingen av marknaden för avfalls- och återvinningsindustrin.
 • Utveckla, implementera och främja hållbara upphandlingsalternativ.
 • Söka efter sätt att minimera energi- och vattenanvändning inom den dagliga driften.
 • Minska nivåerna av koldioxidutsläpp och förorenande faktorer samt göra kritiska kopplingar mellan förbättrad avfallshantering och koldioxidreduktion.
 • Använda telemetri/internettelefoni och VOIP för att minska resande samt koldioxidutsläpp.
 • Anta avfallshanteringsförfaranden som främjar avfallsminimering, återanvändning, återvinning och återvinning.
 • När dessa alternativ inte är tillgängliga ser vi till att vårt avfall hanteras och kasseras på det sätt som har minst miljöpåverkan.
 • Efterfölja all relevant miljölagstiftning samt miljöföreskrifter.
 • Ta hänsyn till en bredare miljöpåverkan vid omfattning av kapitalprojekt och partnerskap.
 • Framhäva vikten av företagets miljöstandarder och främja bästa praxis för miljön inom vår organisation för viktiga intressenter, partner, leverantörer och kunder.

Arbetet enligt denna miljöpolicy medför att vi:

 • Genomför en årlig granskning av vår miljöpolicy och vår prestanda i linje med företagets affärsverksamhet och mål samt fördelar resurser för effektiv implementering och ständig förbättring.
 • Sätter upp och övervakar våra miljöprestandamål.
 • Minskar vårt ekologiska fotavtryck.
 • Ser till att vår miljöpolicy görs tillgänglig för allmän granskning på begäran.
TOP