RVM Systems

RVM Systems är ett Skandinaviskt företag som utvecklar, tillverkar, installerar och underhåller pantsystem för försäljningsställen och andra lämpliga platser för återvinning.

Vårt Uppdrag

Att dela vår kunskap och erfarenhet av pantlösningar bland kunder, konsumenter och hjälpa nya marknader att tänka återvinning.

Att designa, tillverka och säkerställa ett effektiv pantsystem som är anpassade efter våra olika marknader.

Genom vår teknologi kan vi ge förpackningar ett evig liv och skapa en mer hållbar miljö.

Aktuella studier visar på att minst 8 millioner plastartiklar hamnar i våra hav varje dag.

I Norge returneras 96% av alla engångs plastbehållare, vilket gör att de på ett enkelt sätt men med hög kvalitet kan återvinnas till nya produkter. Därav minskas behovet av att göra nya plastflaskor och behållare.

TOP